Windows Explorer

 

Šta je Explorer?

Ukoliko ste ranije koristili Explorer, možete misliti da je ovo glupo pitanje – ali Explorer je zapravo veoma kompleksan program. Možete ga koristiti skoro bez napora na nekoliko jednostavnih načina. Ali da biste razumjeli zašto se on ponaša kako se ponaša kada poduzmete određene akcije nad njim, treba da razumijete šta je on i šta radi. Ovo znači uvijanje vaših misli u nekoliko kliznih koncepata.

Spremni?

  • Prvo, Explorer je ljuska Windowsa. Ukratko, u računarskoj terminologiji ljuska je logička navlaka koja obezbjeđuje interfejs između korisnika i računara. U ovom slučaju, to je grafički interfejs – veoma grafički interfejs. Radna površina sa svojim ikonicama i lijepom pozadinskom slikom, je pokrenuta od strane Explorera, kao i paleta poslova, objavna oblast itd.
  • Drugo, Explorer je koristan program za upravljanje datotekama i direktorijima – misli se sve vrste datoteka i direktorija, uključujući datoteke i direktorije koji sačinjavaju Start meni, one koje sačinjavaju Control Panel itd. Upravljanje datotekama je, kako većina ljudi vidi, uloga Explorera, jer prozor Explorera je njegova najočiglednija manifestacija.
  • Treće, Explorer je intimno povezan sa Internet Explorerom, Web čitačem ugrađenim u Windows. Ukoliko ih pogledate zajedno vidjećete da su Explorer (njegova druga uloga) i Internet Explorer u osnovi isti program sa nešto različitim manifestacijama i različitim ulogama. Sa jedne strane, mnoge od komandi – meni komande, toolbarovi, prečice sa tastature – su isti. Sa druge strane, opcioni dijalozi su bitno različiti, kao i toolbarovi. Sa jedne strane možete ih koristiti za mnoge iste stvari (npr. da prikažete sadržaj direktorijuma). Sa druge strane oni su jasno dizajnirani da se, u većini slučajeva, koriste na različite načine.

IZVOR – Majstor za... Windows XP Home Edition, Guy Hart – Davis, strana 331

 

Ulaz u program Windows Explorer

  • Start / All Programs / Accessories / Windows Explorer ili
  • Desni klik na neki folder i klik na naredbu Explore

 

 

Slika 1. Izgled prozora Windows Explorera

U lijevom dijelu prozora Windows Explorer nalazi se hijerarhijski prikaz foldera (slika 1). Svi folderi su zatvoreni, osim trenutno aktivnog foldera. Lijevim klikom na znak + uz ime foldera dobije se novi sljedeći nivo foldera (subfoldera ili poddirektorija) i znak  postaje -. Lijevim klikom na neki od foldera, on će postati aktivan, a njegov sadržaj (subfolderi i datoteke) biće prikazan u desnom dijelu prozora. Dvostruki klik na neki od foldera u desnom panelu on postaje aktivan folder. Desni klik na neku datoteku ili folder pojavljuje se iskočni meni koji sadrži trenutno dostupne naredbe za rad sa datotekama i folderima.

Meni File

Meni File sadrži naredbe za uređivanje, ispis, brisanje, preimenovanje, pravljenje itd. datoteka i foldera.

 

Slika 2. Sadržaj menija File kada je selektirana datoteka Dokument.doc

Meni Edit

Meni Edit sadrži naredbe za selektiranje, kopiranje i premještanje datoteka i foldera.

 

Slika 3. Sadržaj menija Edit kada je selektirana datoteka Dokument.doc

Meni View

Meni View sadrži naredbe za uređivanje izgleda prozora Windows Explorera.

 

Slika 4. Sadržaj menija View


Open i Explore mod

Standardno dvostruki klik na neki folder otvara taj folder u Open modu. Kada želimo otvoriti folder u Explore modu koristimo naredbu Explore u iskočnom meniju. Tada se u lijevom dijelu prozora prikazuje okvir nazvan Folders. Okvir Folders možemo dobiti i korištenjem naredbi View / Explorer Bar / Folders ili Folders u alatnoj traci.

Ako poželite da se Explore mod standardno koristi umjesto Open moda treba uraditi sljedeće. Prvo odaberemo naredbu Tools / Folder Options, zatim na kartici File Types odaberemo stavku Folder i pritisnemo tipku Advanced. U polju Actions: odaberemo Explore i pritisnemo tipku Set Default. Kliknemo na tipke OK i Close da potvrdimo preduzete akcije i ubuduće dvostruki klik će otvarati Explore mod odabranog foldera.

 

Slika 8. Open mod

Slika 9. Explore mod