Windows

  • Desktop, Taskbar i glavni meni (Start)
  • Prozori i rad sa prozorima
  • Windows Explorer, datoteke i folderi
  • Kopiranje, premještanje, brisanje, preimenovanje i traženje datoteka i foldera
  • Kompresija podataka i spremanje na prenosive medije
  • Torba za spise i sigurnosna kopija