MICROSOFT WORD 2000

UVOD

Obrada teksta je jedan od najčešćih poslova koji se rade na računaru, pa su tekst procesori uvijek sadržani u korisničkim software-ima. Jedan od najčešće korištenih tekst procesora je Microsoft Word.

Ulaz u Microsoft Word (MS Word)

U MS Word se može ući na više načina, a najčešće se koriste sljedeći:

  • Klik na tipku Start / All Programs i klik na Microsoft Word ili
  • Dvostruki klik na neku od datoteka pisanih u MS Wordu.

Datoteka kreirana u MS Wordu naziva se dokument i ima nastavak .DOC.

Izlaz iz programa MS Word

Iz MS Worda se može izaći na 5 načina:

  • Klik na tipku X u gornjem desnom uglu prozora
  • Klik na ikonu u gonjem lijevom uglu prozora i naredba Close
  • Dvostruki kllik na ikonu programa u gornjem lijevom uglu prozora
  • Klik na meni Datoteka / Izlaz
  • Kombinacija tipki Alt i F4

Ako je bilo izmjena u tekstu pojaviće se dijaloški okvir s pitanjem «Želite li spremiti promjene koje ste napravili u (Naziv dokumenta)?»

Slika 1.