Torba za spise

Ako ste čest putnik i većinu posla obavljate na prijenosnom računaru - notebooku ili imate više računara pa ste prisiljeni datoteke prenositi s jednog na drugi, tada ćete svakako koristiti Torbu za spise (Briefcase). Radi se o tome da će računar umjesto Vas voditi brigu o ažurnosti datoteka, te ćete uvijek imati najnoviju verziju potrebnih datoteka. Evo o čemu se radi.

Ako na jednom računaru imamo foldere s ugovorima (folder ugovori) i dopisima (folder dopisi), često ćemo raditi s njima i mijenjati im sadržaj, dodavati, brisati, mijenjati nazive i sl. Kako ne bismo svaki put razmišljali jesmo li uzeli prave (najnovije) dopise ili ugovore, prepustit ćemo brigu o tome Torbi za spise. Postoji nekoliko načina kreiranja Torbe za spise. Možemo je kreirati na Desktopu (radnoj površini) pa svaki put njen sadržaj prenositi na neki medij, a zatim na prijenosni računar, udaljeni računar ili računar u mreži. Postupak je jednostavan: kliknemo desnom tipkom miša na prazan dio radne površine, zatim na New i konačno na Briefcase.

 

Rezultat je nova ikona na Desktopu:

  

Dvostruko klikmeno na ikonu New Briefcase i dobijemo prozor dobrodošlice sa uputama šta i kako možemo raditi sa taorbom za spise i prazan prozor  New Briefcase.

 

 

Zatim u prozor New Briefcase prekopiramo potrebne dokumente napr foldere ugovori i dopisi.

 

Za probu napravimo izmjene u datotekama dopis(4) i ugovor(2) u folderima koji nisu u torbi za spise. Vratimo se u prozor New Briefcase i kliknimo na Update all items. Dobićemo prozor kao na sljedećoj slici koji govori u kojim datotekama je napravljena izmjena.

 

Klikom na tipku Update promjene će biti ažurirane i u torbi za spise.

Ako napravimo izmjene u datoteci dopis(5) koja se nalazi u torbi za spise i u datoteci ugovor(5) koja se ne nalazi u torbi za spise, a zatim u prozoru New Briefcase kliknemo na Update all items dobićemo sljedeći prozor.

 

Ako želimo promijeniti način ažuriranja datoteke dopis(5) kliknućemo desnom tipkom miša na datoteku i u iskočnom meniju izabrati promjenu.

 

 

Torbu za spise možemo napraviti i direktno na mediju (disketi, CD-RW ili ZIP mediju) u programu My Computer ili Windows Exploreru.