Instalacija Windows XP operativnog sistema

Uključimo računar. Uđimo u BIOS, najčešće tipka "Del". Ako nije tipka "Del" pročitajmo što piše. U slučaju da postoji šifra (a ne znate koja) restartirati ćemo računar i pritisnuti "F8" ili "F12" (ako je drugačije pisati će na ekranu) kako bi ušli u boot menu.

Napomena: Nemojte pokušavati pogoditi šifru ili pokušati ju maknuti ako je Vaš računar pod garancijom.  
Recimo da smo ušli u bios Pročitajmo legendu za navigaciju BIOSOM (obično piše dolje desno ili dolje). Potražimo "First boot device". Uvjerimo se da je kao "First boot device" postavljen "CD Rom". Ako nije postavimo ga, a kao drugi stavimo "HDD-0" ili "Hard disc". Potvrdite promjene i izađite iz "BIOS-a".

Napomena: često mijenjanje postavki u BIOS-u može prouzrokovati kvar matične ploče.
Recimo da nismo ušli u BIOS već koristimo "Boot menu" (F8 ili F12) Na prvo mjesto postavimo "CD Rom". Na drugo mjesto postavimo "HDD-0".
Ubacimo boot-abilni CD od XP-a. Ako Windowsi već postoje na računaru računar će ispisati: Press any key to boot from CD... (pritisnite tipku). Ako ne postoje računar će samo ući u Setup. (opširnije u dokumentu Instalacija_Windows XP.doc - 1,5MB)