Brisanje datoteka

Često se ukaže potreba za oslobađanjem prostora na disku i tada treba izbrisati neke datoteke i foldere.  Sve radnje u Windowsu se mogu uraditi na više načina. Ovdje će biti opisano nekoliko načina brisanja datoteka i foldera

  • Brisanje datoteke naredbom File / Delete
  • Brisanje datoteke korištenjem tastature
  • Brisanje datoteke korištenjem iskočnog menija
  • Brisanje datoteke nošenjem do ikone Recycle Bin
  • Brisanje datoteke korištenjem tipke za brisanje u alatnoj traci

Brisanje datoteke naredbom File / Delete

Otvorimo folder u kojem se nalazi datoteka za brisanje, selektiramo datoteku, kliknemo na meni File i naredbu Delete. Pojaviće se dijaloški okvir za potvrdu brisanja i u njemu izaberemo tipku Yes. Datoteka će biti izbrisana odnosno premještena u folder Recycle Bin iz kojeg je možemo vratiti naredbom Restore.

Brisanje datoteke korištenjem tastature

Selektiramo datoteku koju želimo izbrisati i na tastaturi pritisnemo tipku Delete (Del).

Brisanje datoteke korištenjem iskočnog menija

Desni klik na datoteku želimo izbrisati i u iskočnom meniju izaberemo naredbu Delete.

Brisanje datoteke nošenjem do ikone Recycle Bin

Kliknemo na datoteku koju želimo izbrisati i ne puštajući miš nosimo datoteku do ikone Recycle Bin. Kada ikona Recycle Bin postane selektirana pustimo tipku miša. 

Ako greškom izbrišemo neku datoteku možemo je odmah vratiti i naredbom Undo Delete iz menija Edit ili iskočnog menija ili prečicom sa tastature Ctrl+Z.

Brisanje datoteke korištenjem tipke za brisanje u alatnoj traci

Selektiramo datoteku koju želimo izbrisati i kliknemo na tipku  koja se nalazi u alatnoj traci. Ako se ova tipka ne nalazi u alatnoj traci možemo je dodati koristeći naredbu View / Toolbars / Customize...

Ako nam Windows ne dozvoljava da izbrišemo datoteku moramo provjeriti da li je ta datoteka otvorena za uređivanje.