Korisnički računi

Ovo je vrlo korisna novost u Windowsima XP. Radi se o mogućnosti da na istom računaru može raditi više osoba, a da svaka ima svoje vlastite postavke. Pojednostavljeno, to znači da će svaki korisnik moći izabrati svoju pozadinu radne površine, sam će izabrati u kojem prikazu će raditi (klasičnom ili korisničkom), koje ikone će imati na radnoj površini, a moći će i vidjeti koje je programe zadnje koristio, bez obzira što je iza njega netko drugi radio (drugi korisnik). Da bismo instalirali vlastiti korisnički račun , potrebno je kliknuti na Start / Control Panel / User Accounts, a zatim na Create a new account. Nakon toga upisujemo ime novog računa i kliknemo na Next. Odabrat ćemo vrstu računa i kliknuti na Create Account. Među korisničkim računima pojavljuje se naš novi račun. 

Ako želimo nešto promijeniti ili upisati lozinku za pristup novom računu, kliknut ćemo na njega i otvorit će nam se sljedeći prozor:

 

Vidljivo je koja svojstva možemo promijeniti. Ako želimo upisati kliknemo na Create a password i zatim upišemo lozinku. Kao kod svih lozinki, tako i kod ove treba obratiti pažnju na velika i mala slova. Program će stvoriti lozinku tek nakon drugog unošenja iste kombinacije i klika na Create Password. U polje password hint upisujemo riječ koja će nas podsjećati na kombinaciju lozinke.

Nakon stvaranja lozinke ispod našeg računa će se pojaviti obavijest Password protected. Dakle, više nitko neće moći pristupiti našem korisničkom računu ako ne zna lozinku. Da bismo to provjerili, odjavit ćemo se sa trenutnog korisničkog računa i prijaviti na novi račun.

Kliknemo na Start / Log Off

Pojavit će se prozor za odjavu iz sistema Windows ili promjenu korisnika. Kliknut ćemo na Switch User. 

Pojavit će se svi registrirani korisnički računi. Klikom na ime našeg računa otvorit će nam se posebno polje za upis lozinke.

Ukoliko je lozinka tačna, program će nam nakon klika na tipku sa strelicom (ili pritiska na tipku Enter) dozvoliti rad. Pojavit će se radna površina koju po želji možemo prilagoditi svojim potrebama.