Meni Start

Meni Start otvaramo pomoću tipke Start koji se nalazi u donjem lijevom uglu ekrana na traci sa zadacima. Meni Start se koristi za pokretanje naredbi i programa koji se nalaze na računaru.

Meni Start (prikazan na sljedećoj slici) je podijeljen na dva dijela: na lijevoj strani na vrhu nalaze se programi za rad s Internetom i elektroničkom poštom, Internet Explorer i Outlook Express, kao sastavni dio Windowsa XP. Ispod njih nalazi se popis šest najčešće korištenih programa i imena ovih programa se mogu koristiti kao prečice za njihovo pokretanje. Dovoljno je kliknuti na ime programa i on će se pokrenuti.

 

Na desnoj strani menia Start (svijetloplave boje) nalaze se naredbe i folderi Windowsa XP. Tako pomoću menia Start možemo otvoriti folder My Documents, My Pictures, My Music ili folder My Recent Documents koja sadrži popis petnaest (15) zadnjih korištenih dokumenata, tako da se oni mogu otvoriti i pomoću ovog menia.

Kliknemo li na My Computer otvara se prozor My Computer koji se koristi za organizaciju foldera na računaru. Folder My Network Places koristi se za umrežavanje računara i pristup drugim računarima u mreži, a naredba Control Panel pokreće istoimeni prozor koji omogućava podešavanje sistema Windows prema željama i potrebama korisnika. Naredba Connect To koristi se za povezivanje na mrežu (Internet ili lokalnu) , dok se u mapi Printers and Faxes nalazi popis pisača i faksova instaliranih na računar. Naredba Help and Support koristi se za dobivanje pomoći za rješenje problema s kojima se korisnik susreće u radu s računarom, a naredba Search se koristi za pretraživanje računara u potrazi za određenim folderom ili dokumentom. Naredba Run… se koristi za pokretanje programa koji se ne nalaze u popisu menia Start, npr. nalaze se na disketi ili CD-u.

Na dnu lijeve strane menia nalazi se naredba All Programs). Kada postavimo pokazivač miša na nju, otvori se dodatni meni (stupac) s popisom svih programa i mapa instaliranih na računaru. Postavljanjem miša na ime programa ili foldera koja u nazivu sadrži strelicu, otvaramo dodatni meni u kojem dalje odabiremo program. Da bi se određeni program pokrenuo, potrebno je osvijetliti njegovo ime i pritisnuti lijevu tipku miša.

Na dnu menia Start nalaze se dvije tipke: Log Off i Turn Off Computer. Ako je računar podešen za rad s više korisnika, tipka Log Off koristi se za odjavu iz sistema Windows po završetku rada ili za promjenu korisnika, kako bi se drugi korisnik prijavio na računar pod svojim imenom i koristio svoje postavke na računaru.

Tipka Turn Off Computer koristi se za gašenje računara ili za ponovno pokretanje računara (Restart) ako je to potrebno.

Meni Start isključuje se automatski odabirom potrebnog programa ili foldera, a ako je meni otvoren a ne želimo otvoriti nijedan program ili folder, isključit ćemo ga ponovnim klikom na tipku Start ili kliknemo bilo gdje na radnu površinu. 

Prilagođenje menia Start

Meni Start se može prilagoditi potrebama i željama korisnika. Ako ste naviknuti na izgled menia prethodnih verzija Windowsa, možete izabrati klasičan izgled menia Start, promijeniti broj programa prikazanih na lijevoj (bijeloj) strani menia ili promijeniti program za rad s Internetom i elektroničkom poštom.

Za prilagođenje menia Start potrebno je kliknuti desnom tipkom miša na prazni dio trake sa zadacima i izabrati naredbu Properties. U dijaloškom okviru na kartici Start Menu potrebno je izabrati želite li koristiti meni u stilu Windows XP ili klasični meni, a zavisno o odabiru, dalje prilagođavate meni pomoću tipke Customize.   

Osim biranja veličine ikona i prečica, te broja najčešće korištenih programa, u meniu Start se može nalaziti neki drugi program za rad s Internetom i E-poštom, npr. MSN Explorer ili Hotmail, umjesto Outlooka Express. Na kartici Advanced određuju se dodatne postavke u smislu koje stavke želite prikazati u meniu Start te želite li očistiti popis nedavno otvaranih dokumenata u folderu My Recent documents.    

Ukoliko se odlučite na klasični meni Start iz ranijih verzija Windowsa, prilagođenje menia se radi na sličan način dodavanjem i uklanjanjem pojedinih stavki, te drugim podešavanjima.