Premještanje datoteka

Kada vršimo reorganizaciju naših datoteka radi bolje preglednosti i snalaženja potrebno je ponekad premjestiti datoteka sa jednog mjesta na drugo. Premještanje datoteka možemo vršiti na sljedeće načine

 • Premještanje datoteke naredbama Cut i Paste iz menija Edit
 • Premještanje datoteke naredbama Cut i Paste iz iskočnog menija
 • Premještanje datoteke naredbama Cut i Paste iz alatne trake
 • Premještanje datoteke naredbama Ctrl+X i Ctrl+V sa tastature
 • Premještanje datoteke naredbom Move To Folder... iz menija Edit
 • Premještanje datoteke nošenjem lijevom tipkom miša
 • Premještanje datoteke nošenjem desnom tipkom miša i izborom naredbe Move Here

1. – 4. Premještanje datoteke naredbama Cut i Paste

 • selektiramo datoteku koju želimo premjestiti
 • odaberemo naredbu Cut

Naredbu Cut možemo naći u meniju Edit, iskočnom meniju, kao tipku u alatnoj traci ili kombinacijom tipku Ctrl+X na tastaturi.

 • otvorimo folder u koji želimo premjestiti datoteku
 • odaberemo naredbu Paste

Naredbu Paste možemo naći u meniju Edit, iskočnom meniju, kao tipku u alatnoj traci ili kombinacijom tipku Ctrl+V na tastaturi.

 

5.   Premještanje datoteke naredbom Move To Folder... iz menija Edit

Selektiramo datoteku koju želimo premjestiti, odaberemo naredbu Edit Ê Move To Folder... , u dijaloškom okviru Move Items odaberemo folder u koji želimo premjestiti datoteku i kliknemo na tipku Move.

6.       Premještanje datoteke nošenjem lijevom tipkom

Ako se radi o premještanju datoteke u drugi folder koji se nalazi na istom disku tada jednostavno prenesemo datoteku do tog foldera. Ikona datoteke koju nosimo postaje blijeda. Kada folder u koji premještamo datoteku postane selektiran pustimo lijevu tipku miša. Ukoliko želimo datoteku premjestiti na drugi disk (bilo drugi hard disk, drugu particiju istog hard diska, disketu ili memory stick) potrebno je cijelo vrijeme držati pritisnutu tipku Shift.

7.       Premještanje datoteke nošenjem desnom tipkom miša i izborom naredbe Move Here

 Datoteku možemo premjestiti i nošenjem desnom tipkom miša do željenog foldera. Kada pustimo desnu tipku miša pojaviće se iskočni meni u kojem izaberemo naredbu Move Here.