Snimanje na CD

Kapacitet CD je 700MB što je oko 500 puta veći kapacitet od kapaciteta diskete. Spremanje dokumenata na CD je malo složenije nego spramanje na disketu. Prvo treba provjeriti da li računar posjeduje uređaj koji je sposoban za spremanje na CD. Otvorićemo prozor My Computer i provjeriti da li posjedujemo CD-RW uređaj.

Ako posjedujemo potreban uređaj umetnemo prazan CD i otvorimo prozor.

 Zatim prekopiramo datoteke i foldere koje želimo na CD na jedan od načina za kopiranje npr. korištenjem naredbe Send To.

Kopiranje datoteka možemo vršiti više puta. Kada završimo kopiranje prozor će izgledati kao na sljedećoj slici.

Dokumenti su sada spremni za spremanje na CD. Potrebno je kliknuti na meni File / Write these files to CD ili na istu naredbu u prozoru CD Writing Tasks. U sljedećem dijaloškom okviru upišemo ime za CD.

sačekamo dok se spremanje na CD ne završi.

 

Ako želimo napraviti više kopija označimo polje Yes, write these files to another CD i kliknemo na Finish.

Kad ponovo vratimo CD u CD pogon na njemu će se nalaziti spremljene datoteke.

Brisanje sadržaja CD je moguće ako je CD sa oznakon CD-RW. Ako je oznaka CD-R brisanje nije moguće.