Prozori

Program u kojem želimo raditi možemo pokrenuti pomoću menia Start i ikone na radnoj površini.

Kada kliknemo na tipku Start, otvori se meni Start u kojem je potrebno izabrati All Programs, a kada se pojavi dodatna kolona s popisom programa, izaberemo onaj u kojem želimo raditi.

Ako je program nedavno korišten, nalazit će u popisu nedavno korištenih programa u meniu Start s lijeve strane, tako da je dovoljno kliknuti na ime programa u popisu.

Ako u svom radu uglavnom koristite iste programe, možete na radnoj površini napraviti ikone (prečace) za njihovo pokretanje. Da biste pokrenuli program, potrebno je dva puta kliknuti na njegovu ikonu (prečicu).

Svaki program, folder ili dijaloški okvir, otvara se u prozoru. Svi prozori imaju iste osnovne elemente i s njima se radi na isti način.

Svaki otvoren prozor ima na vrhu naslovnu traku, na kojoj piše ime programa ili foldera, a kod nekih programa ime aktivnog dokumenta. Na desnoj strani naslovne trake nalaze se tipke za minimiziranje prozora programa, vraćanje na prethodnu veličinu ili maksimiziranje prozora, te tipka za zatvaranje prozora. Pomoću tipke za minimiziranje prozor se smanjuje na veličinu tipke na programskoj traci, a da bismo prozor ponovo dobili na ekranu, potrebno je kliknuti na tipku s njegovim imenom.

Pomoću tipke Restore, prozor programa se smanji na ekranu. Kada je prozor smanjen, tipka Restore se promijeni u tipku Maximize, pomoću koje ponovo dobijemo prozor veličine preko cijelog ekrana. Tipka Close koristi se za zatvaranje prozora.

Na slici je prikazan prozor Windows Explorera i sadržaj radne površine. 

 Ispod naslovne trake nalazi se traka s meniem i ona se razlikuje od jednog do drugog programa. Većina programa sadrži menie File, Edit, View, i Help, a mogu još sadržavati menie Format, Tools, Insert i druge koji zavisno o specifičnostima programa.

Klikom na ime menia, pojavi se skup naredbi grupisanih prema namjeni. Tako meni File sadrži naredbe za rad s datotekama, meni View naredbe za podešavanje izgleda prozora itd. Naredba u meniu se bira tako da se osvijetli (kao što je na gornjoj slici osvijetljena naredba Popis u meniu Prikaz) i klikne na nju lijevom tipkom miša. Pritom se izvede pozvana naredba i automatski zatvori meni. Meni koji se otvara pomoću trake menia naziva se "padajući" meni.

Ispod trake s meniem slijede alatne trake s tipkama za pokretanje naredbi. Alatne trake nemaju svi programi i one se razlikuju, zavisno o programu u kojem radimo. Alatne trake postavljamo i uklanjamo u meniu View / Toolbars, tako da se izabere traka koja se želi prikazati u prozoru. Trake koje su prikazane u prozoru imaju ispred imena potvrdnu kvačicu. Da bi uklonili pojedinu traku iz prozora, potrebno je kliknuti na njeno ime kako bi se istovremeno uklonila potvrdna kvačica ispred njenog imena i traka iz prozora.

U pojedinim programima moguće je alatnu traku postaviti ili ukloniti tako da se desnom tipkom miša klikne na prazni dio alatne trake i dobije meni s popisom dostupnih alatnih traka, u kojem se izabere ona koju se želi prikazati ili ukloniti iz prozora programa.

Alatne trake sadrže tipke za pokretanje naredbi i kada se postavi pokazivač miša nad pojedinu tipku, dobije se ekranski opis naredbe. Naredba se pokreće tako da se klikne na njenu tipku. Pojedine tipke imaju s desne strane strelicu i sadrže dodatne mogućnosti. Klikom na strelicu tipke otvori se padajući meni u kojem je potrebno izabrati što želimo, npr. vrstu ili veličinu fonta (znakova) itd.

Alatne trake se mogu prilagoditi na način da se dodaju nove tipke, uklone postojeći ili se promijeni njihov poredak na traci. Za prilagođenje alatne trake potrebno je u meniu View izabrati / Toolbars / Customize, a zatim se naprave potrebne izmjene. Većina prozora sadrži Standardnu alatnu traku s naredbama za otvaranje, zatvaranje, pretraživanje i ispis dokumenata, i traku s naredbama za oblikovanje, a mogu imati i lenjir  kako je prikazano na sljedećoj slici, koja prikazuje prozor programa WordPad.

Osim padajućih menia i alatnih traka, za dohvat naredbi mogu se koristiti i objektni ili iskočni menii. Objektni meni se dobije kada se desnom tipkom miša klikne na određeni objekt (tekst, sliku, alatnu traku, ikonu na radnoj površini) i sadrži naredbe dostupne za taj objekt, tako da popis naredbi i njihova dostupnost ovisi o izabranom objektu.

Na sljedećoj slici je prikazan objektni meni u prozoru programa WordPad. U retku gdje se unosi tekst, objektni meni omogućava odabir i uređivanje fonta (znakova), odlomka, grafičke oznake za numeriranu listu i lijepljenje sadržaja u dokument. Ostale naredbe su svjetlije boje, što znači da u ovom slučaju nisu dostupne.

 Uz donji rub prozora nalazi se traka stanja ili statusna traka Status bar. Na njoj se nalaze obavijesti i poruke vezane uz sadržaj prozora. Budući da su na obje slike označene naredbe, na traci stanja daje se opis osvijetljenih naredbi. Kada je u prozoru prikazan sadržaj određenog foldera, tada se na traci stanja nalazi podatak koliko stavki sadrži izabrani folder.

Prostor koji se nalazi unutar prozora je radna površina i ona s koristi za rad s dokumentom (unos podataka, crtanje), odnosno za prikaz sadržaja izabranod foldera. Ukoliko čitav sadržaj foldera ili dokumenta ne stane u prozor, uz desni i donji rub prozora pojave se klizači koji omogućuju pregled čitavog sadržaja. Tako je na prvoj slici uz desni rub prozora prikazan okomiti klizač. Za pregled sadržaja foldera ili dokumenta potrebno je povući klizač u potrebnom smjeru. To znači da je potrebno postaviti pokazivač miša nad klizač, pritisnuti tipku miša i pritisnutom tipkom povući klizač do potrebnog mjesta (okomiti klizač prema dolje ili gore, a vodoravni desno ili lijevo). Kada se prikaže sadržaj koji želimo vidjeti, otpustimo tipku miša.

Klizači sadrže i tipke klizne trake sa strelicama okrenutim u određenom smjeru. Kada se klikne na strelicu klizne trake, sadržaj dokumenta ili foldera se pomakne za jedan redak ili kolonu u smjeru strelice.

Za zatvaranje prozora dovoljno je kliknuti na tipku Close na naslovnoj traci prozora. Osim ovog, postoji još nekoliko načina.

U meniu File nalazi se naredba Exit ili Close – zavisno o programu – koja omogućava izlaz iz prozora programa (zatvori ga).

Na lijevoj strani naslovne trake nalazi se ikona programa i klikom na nju otvori se kontrolni meni, a u njemu izabere naredba Close, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

 

Zatvaranje prozora programa može se postići i pomoću tipkovnice kombinacijom tipki Alt+F4, (istovremeno pritisnuti tipku Alt i F4).

Promjena veličine, premještanje i slaganje prozora

Kako otvaramo programe, tako prozor svakog novootvorenog programa prekrije prozor prethodnog, bilo djelomično ili u cijelosti. Tako se zapravo prozori programa nalaze jedan iznad drugog.

Prozori mogu biti različite veličine, što zavisi o programu i želji korisnika pa prozor može prekrivati cijeli ekran ili zauzimati samo dio radne površine.

Osim minimiziranja i maksimiziranja prozora, što je prije opisano, izgled prozora i zatvaranje programa", veličinu prozora programa možemo odrediti prema želji. Pomoću tipke Restore Down (nalazi se između gumba za minimiziranje i zatvaranje prozora na desnoj strani naslovne trake), smanjimo veličinu prozora tako da prekriva samo dio ekrana.

Veličinu prozora možemo dodatno mijenjati tako da postavimo pokazivač miša uz bilo koji rub ili ugao prozora, a kada miš promijeni izgled u dvostranu strelicu, pritisnemo lijevu tipku te držeći je pritisnutom povučemo rub prozora ili ugao u potrebnom smjeru, ovisno o tome želimo li prozor povećati ili smanjiti. Kada prozor dostigne željenu veličinu, otpustimo tipku miša.

Prozore programa premještamo po radnoj površini tako da držimo pritisnutu lijevu tipku miša na naslovnoj traci prozora i odvučemo ga na željeno mjesto. Na ovaj način možemo prozore složiti tako da odjednom vidimo što imamo u više prozora, kao što je prikazano na slici.

 

Prozore možemo slagati na radnoj površini i pomoću naredbi u Windowsima. Kliknemo desnom tipkom miša na prazni dio Taskbara i izaberemo jednu od naredbi:

-          Cascade Windows – poslaže prozore svih otvorenih programa stepenasto tako da se vide samo naslovne trake. U ovom se slučaju možemo iz jednog programa u drugi premjestiti klikom miša na naslovnu traku potrebnog programa.

-          Tile Windows Horizontally – podijeli ekran na jednake dijelove za sve otvorene programe vodoravno

-          Tile Windows Vertically –  podijeli ekran na jednake dijelove za sve otvorene programe okomito

-          Show the Desktop – minimizira sve otvorene programe na programsku traku i prikaže radnu površinu.

 

Kada se želimo premjestiti iz jednog prozora u drugi, to možemo učiniti na nekoliko načina. Ako prozori ne zauzimaju cijeli ekran, nisu maksimizirani ili su složeni kaskadno ili popločeno pa ih vidimo na radnoj površini, u drugi prozor prelazimo tako da kliknemo na bilo koji dio prozora u koji se želimo premjestiti ili na njegovu naslovnu traku.

Za premještanje među prozorima koriste se tipke na programskoj traci, tako da je potrebno kliknuti na tipku prozora (programa ili dokumenta) u koji se želimo premjestiti. Izabrani prozor se pojavi na vrhu (iznad ostalih otvorenih prozora) i postaje aktivan.

Za premještanje među prozorima koristi se kombinacija tipke Alt i tipke tabulatora (Tab). Potrebno je držati stalno pritisnutu tipku Alt i pritiskati tipku tabulatora. Pritom Windowsi kruže po otvorenim prozorima i svakim pritiskom na tipku tabulatora premjeste se na sljedeći otvoreni prozor. Kada se premjestimo na prozor koji nam je potreban, potrebno je otpustiti tipku Alt.