Preimenovanje datoteka

Datoteci možemo promijeniti ime na jedan od sljedećih načina:

Preimenovanje datoteke naredbom File / Rename

Selektiramo datoteku kojoj želimo promijeniti ime i u meniju File odaberemo naredbu Rename. Dobićemo selektirano ime datoteke i možemo odmah upisati novo ime datoteke i na kraju pritisnemo tipku Enter ili kliknemo mišem na neko drugo mjesto.

Preimenovanje datoteke korištenjem iskočnog menija

Naredbu Rename možemo naći i u iskočnom meniju nakon desnog klika na datoteku.

Preimenovanje datoteke sporim dvostrukim klikom

Isti efekat kao kod naredbe File / Rename dobićemo kada na ime selektirane datoteke još jednom kliknemo.

Ako nam Windows ne dozvoljava da promijenimo ime  datoteke moramo provjeriti da li je ta datoteka otvorena za uređivanje.