Kopiranje datoteka

Kopiranje datoteka i foldera često je korištena operacija jer vrlo važno napraviti sigurnosne kopije naših dokumenata za slučaj da nešto naopako krena sa operativnim sistemom na našem računaru. Kopije dokumenata pravimo i kada podatke prenosimo sa jednog računara na drugi ili kada podatke „skidamo“ sa interneta. Kopiranje datoteka možemo vršiti na sljedeće načine

 • Kopiranje datoteke naredbama Copy i Paste iz menija Edit
 • Kopiranje datoteke naredbama Copy i Paste iz iskočnog menija
 • Kopiranje datoteke tipkama Copy i Paste iz alatne trake
 • Kopiranje datoteke tipkama Ctrl+C i Ctrl+V sa tastaure
 • Kopiranje datoteke naredbom Copy To Folder... iz menija Edit
 • Kopiranje datoteke nošenjem lijevom tipkom miša uz pritisnutu tipku Ctrl
 • Kopiranje datoteke nošenjem desnom tipkom miša i izborom naredbe Copy Here
 • Kopiranje datoteke naredbom Send To iz iskočnog menija

1. – 4. Kopiranje datoteke naredbama Copy i Paste

 • selektiramo datoteku koju želimo kopirati
 • odaberemo naredbu Copy

Naredbu Copy možemo naći u meniju Edit, iskočnom meniju, kao tipku u alatnoj traci ili kombinacijom tipku Ctrl+C na tastaturi.

 

 • otvorimo folder u koji želimo kopirati datoteku
 • odaberemo naredbu Paste

Naredbu Paste možemo naći u meniju Edit, iskočnom meniju, kao tipku u alatnoj traci ili kombinacijom tipku Ctrl+V na tastaturi.

5.   Kopiranje datoteke naredbom Copy To Folder... iz menija Edit

Selektiramo datoteku koju želimo kopirati, odaberemo naredbu Edit Ê Copy To Folder..., u dijaloškom okviru Copy Items odaberemo folder u koji želimo kopirati datoteku i kliknemo na tipku Copy.

6.       Kopiranje datoteke nošenjem lijevom tipkom miša uz pritisnutu tipku Ctrl

 Ako se radi o kopiranju datoteke u drugi folder koji se nalazi na istom disku tada možemo izvršiti kopiranje nošenjem pomoću miša uz pritisnutu tipku Ctrl na tastaturi. Ikona datoteke koju nosimo postaje blijeda a uz kurskor se pojavljuje znak  koji asocira na kopiranje datoteke a ne premještanje. Kada folder u koji kopiramo datoteku postane selektiran pustimo lijevu tipku miša, a potom tipku Ctrl. Ukoliko želimo datoteku kopirati na drugi disk (bilo drugi hard disk, drugu particiju istog hard diska, disketu ili memory stick) dovoljno je datoteku prenijeti bez pritisnute tipke Ctrl.

7.       Kopiranje datoteke nošenjem desnom tipkom miša i izborom naredbe Copy Here

Datoteku možemo kopirati i nošenjem desnom tipkom miša do željenog foldera. Kada pustimo desnu tipku miša pojaviće se iskočni meni u kojem izaberemo naredbu Copy Here.

8.       Kopiranje datoteke naredbom Send To iz iskočnog menija

Datoteku možemo kopirati i korištenjem naredbe Send To iz iskočnog menija. U ovom meniju se nalaze svi Removable diskovi, Compressed Folder, My Documents i oni folderi koje mi sami tu postavimo.

Ako se prilikom kopiranja datoteka pojavi dijaloški okvir Confirm File Replace to znači da datoteka sa tim imenom već postoji u izabranom folderu i Windows traži potvrdu za kopiranje datoteke. Klikom na tipku Yes briše se stara datoteka, a sa No odustaje od kopiranja.