Kopiranje i premještanje

Kopiranje označenog dijela teksta vrši se na sljedeće načine:

 • odabrati meni Uređivanje i Kopiraj, kliknuti mišem na mjesto gdje se želi kopirati, a nakon toga odabrati Uređivanje, Zalijepi ili
 • pritisnuti tipku Kopiraj na standardnoj traci sa alatima, kliknuti mišem na mjesto gdje se želi kopirati, a nakon toga pritisnuti tipku Zalijepi ili
 • desni klik na označeni tekst, u iskočnom meniju izabrati Kopiraj, desni klik mišem na mjesto gdje se želi kopirati, i u iskočnom meniju izabrati Zalijepi

Brisanje teksta

Označeni tekst se može brisati:

 • pritiskom na tipku Delete na tastaturi
 • klik na meni Uređivanje, Očisti

Ovako izbrisan tekst može se vratiti naredbom Uređivanje, Poništi. Označeni tekst možemo brisati i pomoću naredbe Izreži u meniju Uređivanje ili pomoću tipke Izreži u standardnoj traci sa alatima, pri čemu se izbrisani tekst zapamti u međuspremniku.

Premještanje teksta

Označeni dio teksta se može premještati u postojeći ili neki drugi dokument na sljedeće načine:

 • odabrati naredbu Izreži u meniju Uređivanje, klik na mjesto gdje želimo prenijeti tekst, a nakon toga odabrati Uređivanje, Zalijepi ili
 • pritisni tipku Izreži na standardnoj traci sa alatima, klik na mjesto gdje želimo prenijeti tekst, a nakon toga pritisni tipku Zalijepi ili
 • desni klik na označeni tekst, u iskočnom meniju izabrati Izreži, desni klik mišem na mjesto gdje se želi kopirati, i u iskočnom meniju izabrati Zalijepi ili
 • pritisni lijevu tipku miša na označeni tekst i prenesi na željeno mjesto povlačenjem miša

U privremenoj memoriji (međuspremnik) nalazi se tekst koji je kopiran (meni Uređivanje, Kopiraj) ili izrezan (meni Uređivanje, Izreži). MS Word 2000 može zapamtiti dvanaest kopiranih tekstova u međuspremniku (Slika 9.).

Slika 9.

Svaki od kopiranih dijelova teksta može se koristiti više puta. Međuspremnik je alatna traka i dobije se na način koji je opisan uz sliku 3.

Poništi / Ponovo učini

U svim Microsoft – programima veoma značajno mjesto zauzima funkcije Undo i Redo (Poništi i Ponovo učini). One se pokreću odabirom Edit / (Undo, Redo) odnosno Uređivanje / (Poništi, Ponovo učini) ili klikom na odgovarajuće tipke u standardnoj traci sa alatima:

 • Undo (Poništi)  – poništavanje zadnje radnje (može ići više koraka unatrag)
 • Redo (Ponovo učini)  – ponovno izvođenje poništene radnje (ukoliko je već napravljen Undo).

Pritiskom na strelice uz tipke Undo, odnosno Redo, može se odabrati neka od ponuđenih, prethodno izvršenih radnji čiji se učinci žele poništiti.