Oblikovanje odlomka

Odlomak je dio teksta omeđen znakovima za novi odlomak (Enter). Pod oblikovanjem odlomka podrazumijevamo poravnanje odlomka, uvlačenje sa lijeve i desne strane, uvlačenje prvog retka, razmak između odlomaka i prored. Sva ova oblikovanja možemo podesiti u dijaloškom okviru Odlomak (Oblikovanje / Odlomak...) slika 11.

Slika 11.

Odlomak možemo poravnati i pomoću sljedećih tipku u alatnoj traci Oblikovanje

 

Obostrano poravnanje preporučuje se kod pisanja teksta, lijevo poravnanje kod pisanja naslova koji ne zauzimaju cijeli redak, a desno poravnanje kod pisanja redaka sa brojčanim vrijednostima koje ne zauzimaju cijeli redak.