Prozor programa MS Word

Prozori svih programa koji rade pod Windowsima vrlo su slični. Izgled prozora MS Worda djelimično zavisi i o želji svakog korisnika. Na slici 2 prikazan je prozor sa standardnim alatima koje koristi dobar poznavatelj MS Worda.

Slika 2.

Uključivanje i isključivanje trake sa alatima

Trake sa alatima omogućavaju izravan pristup najčešće korištenim naredbama programa, koje se aktiviraju klikom na odgovarajuće tipke trake. Uobičajeno je da su uvijek uključene dvije trake sa alatima: standardna i oblikovanje, koje sadrže osnovne alate za rad sa dokumentom i njegovim sadržajem. Uključivanje i isključivanje neke trake sa alatima vrši se lijevim klikom na njen naziv unutar lebdećeg menija (Slika 3.), koji se dobije na jedan od načina:

  • Klik na meni Pogled, Alatne trake ili
  • Desni klik bilo gdje na traci menija ili traci sa alatima

Traka koja je uključena uz ime dobije oznaku

Slika 3.

Standardna traka sa alatima

Na ovoj traci se nalaze najvažniji alati koji se koriste u radu sa tekstom i sa dokumentom.

Slika 4.

Traka sa alatima Oblikovanje

Na ovoj traci se nalaze alati za oblikovanje pojedinih dijelova dokumenta.

Slika 5.