Unos teksta

Unos teksta može započeti od mjesta na kojem se nalazi pokazivač unosa. Pokazivač unosa je prikazan u obliku ravne, vertikalne trepereće crtice:

Slika 6.

Elementarni dio koji se unosi u MS Word dokument jest znak: slovo, brojka, simbol, razmak, interpuncija (tačka, dvotačka, zarez, upitnik, uzvičnik). Cjeline sastavljene iz navedenih znakova, a obrađuju se u MS Wordu su:

 • riječ – cjelina omeđena sa dva razmaka
 • redak – niz znakova koji čine jedan redak teksta
 • rečenica – cjelina omeđena odgovarajućim znakovima interpunkcije
 • odlomak (paragraf) – cjelina omeđena sa dva znaka (tipka Enter) za novi odlomak
 • sekcija – cjelina omeđena znakovima za novu sekciju, te početkom ili krajem dokumenta
 • dokument

Brisanje jednog znaka

Pod znakom podrazumijevamo slovo, brojku, razmak, simbol i interpunkciju. Brisanje jednog znaka lijevo od pokazivača unosa vrši se pritiskom na tipku Backspace na tastaturi. Brisanje jednog znaka desno od pokazivača unosa vrši se pritiskom na tipku Delete na tastaturi.

Označavanje teksta (selektiranje)

Označavanje teksta predstavlja bitan, početni korak pri bilo kojoj obradi teksta: kopiranje, brisanje, premještanje, poravnanje, itd. Pri tom odabrani znakovi postaju bijeli, a podloga crna. Označavanje teksta vrši se na sljedeći način:

 • pritiskom na lijevu tipku miša na početak teksta i povlačenjem miša do kraja teksta, uz otpuštanje lijeve tipke
 • lijevim klikom na početak teksta i ponovnim lijevim klikom na kraj teksta držeći svo vrijeme pritisnutu tipku Shift na tastaturi

Neki posebni slučajevi označavanja teksta:

 • označavanje riječi vrši se dvostrukim klikom unutar riječi
 • označavanje retka vrši se lijevim klikom ispred retka kada se pojavi desno nagnuta strelica
 • označavanje rečenice vrši se lijevim klikom unutar rečenice uz istovremeni pritisak na tipku Control (Ctrl) na tastaturi
 • označavanje odlomka (paragrafa) vrši se dvostrukim klikom ispred odlomka kada se pojavi desno nagnuta strelica
 • označavanje sadržaja cijelog dokumenta vrši se odabirom naredbe Označi sve u meniju Uređivanje ili kombinacija tipki Ctrl+A

Kada se želi odustati od označenog teksta, ili nakon izvedenih radnji kopiranja, premještanja i poravnanja potvrditi ili prekinuti odabranu obradu teksta, klikne se mišem bilo gdje na čistu površinu, koja je predviđena za unos teksta.