Oblikovanje fonta

Oblikovanje slova podrazumjeva odabir vrste slova, tj. fonta (Arial, Courier, Times New Roman, itd.), veličine slova date u broju tačaka (point; 1pt=0,3mm) i stila fonta (običan, kurziv, podebljano i podcrtano). Detaljno oblikovanje slova, sa mogućnošću odabira specijalnih efekata vrši se na kartici Font dijaloškog okvira Font, koji se dobije klikom na meni Oblikovanje, Font… (Slika 7.)

Slika 7. 

Specijalni efekti: Precrtano, Dvostruko precrtano, Eksponent, Indeks, Sjena, Kontura, Reljef, Ugravirano, Mali Verzal, Verzal, (Skriveni tekst), dobiju se klikom na ime efekta ili klikom unutar bijelog kvadratića uz ime.

Pisanje eksponenta i indeksa su efekti koji se najčešće koriste u radu.

Drugi način oblikovanja slova je odabir odgovarajućih alata na traci sa alatima Oblikovanje.

Slika 8.

Vrsta i veličina slova odabiru se sa padajućih menija koji se dobiju klikom na strelicu alata.

Alati za odabir stila fonta rade po sistemu prekidača, odnosno klikom na alat aktiviraj ili isključi. Tu se pojavljuju sljedeće mogućnosti:

  • sva tri dugmeta isključena – pisanje normalnog teksta (Običan)
  • uključeno dugme B - pisanje podebljanih slova
  • uključeno dugme I - pisanje nakošenih slova
  • uključeno dugme U - pisanje podcrtanih slova

Vraćanje već oblikovanog teksta u oblik Običan izvodi se označavanjem teksta, te isključivanjem svih dugmadi za Stil Fonta.