Lista nabrajanja

Uobičajeno je da se pojedini elementi (linije) kod nabrajanja istaknu nekim znakom, npr. tačkom, brojem ili slovom. Tačkanje je moguće izvesti na dva načina:

klik na meni Oblikovanje, Grafičke oznake i numeriranje… i dobijemo istoimeni dijaloški okvir (slika 12). U dijaloškom okviru Grafičke oznake i numeriranje imamo tri kartice: Grafičke oznake, Numerirano i Konturno numerirano.

Slika 12.

Ako želimo da oblikujemo listu nabrajanja pritisnućemo tipku Prilagodi… i dobićemo novi dijaloški okvir u kome možemo prilagoditi grafičku oznaku, postaviti uvlaku oznake i teksta, stil broja, početnu vrijednost, poravnanje,…