Makronaredbe: Automatiziranje zadataka koje često obavljate

Ako često izvršavate neki zadatak u Microsoft Excelu, možete ga automatizirati pomoću makronaredbe. Makronaredba je serija naredbi i funkcija koje su spremljene u Visual Basic modulu i koja se može pokrenuti kadgod trebate izvršiti taj zadatak. Kada snimite makronaredbu, Excel sprema informacije o svakom koraku koji radite pri izvršenju serije naredbi. Zatim pokrenete makronaredbu koja ponovi seriju naredbi.

Snimite makronaredbu da biste izvršili zadatak u jednom koraku

Prije nego snimite ili napišete makronaredbu, isplanirajte korake i naredbe koje želite da budu izvedene. Ako pogriješite prilikom snimanja makronaredbe, ispravke koje radite će također biti snimljene. Kada snimate makronaredbe, Visual Basic sprema svaku makronaredbu u novi modul privijen uz radnu knjigu.

Kako snimiti makronaredbu

Odaberemo naredbu Alati / Makronaredba / Snimi novu makronaredbu, zatim napavimo niz koraka koje želimo spremiti i kliknemo na Zaustavi snimanje.

Kako pokrenuti makronaredbu

Odaberemo naredbu Alati / Makronaredba / Makronaredbe…, zatim odaberemo makronaredbu koju želimo pokrenuti i kliknemo na tipku Pokreni.

Kako dodijeliti makronaredbu nekoj komandnoj tipci

Otvorimo alatnu traku Obrasci i koristeći tiku Gumb nacrtamo komandnu tipku na radnom listu. Automatski će se pojaviti okvir Dodijeli makronaredbu, zatim odaberemo makronaredbu i kliknemo na U redu.

Gledanje i mijenjanje makronaredbi  

Nakon što ste snimili makronaredbu, kôd makronaredbe možete pogledati pomoću Visual Basic Editora da biste ispravili greške ili promijenili zadatak makronaredbe. Visual Basic Editor je program stvoren da bi početnici mogli jednostavno pisati i uređivati kôd makronaredbi i osigurava velik izbor trenutne pomoći. Ne morate znati programirati ili koristiti programski jezik Visual Basic da biste napravili jednostavne promjene u svojim makronaredbama.

Zaštita makronaredbi

Microsoft Excel ima ugrađenu zaštitu od virusa koji se mogu prenositi pomoću makronaredbi. Ako dijelite svoje makronaredbe s drugim korisnicima, možete ih potvrditi svojim digitalnim potpisom da bi ostali korisnici mogli provjeriti da makronaredbe dolaze iz povjerljivog izvora. Kad god otvarate radnu knjigu koja sadrži makronaredbe, možete provjeriti njihov izvor prije nego im omogućite rad.