Šta je kućište računara?

Kutija u kojoj se nalazi sve ono što čini računar (ploča, procesor, grafička, zvučna kartica itd.). Sadrži napojnu jedinicu koja snadbijeva električnom energijom sve uređaje u kućištu. Od kvaliteta i snage napojne jedinice zavisi stabilnost cijelog sistema. Snaga se izražava u vatima (W) i standard je 300 ili 400W.

Šta je matična ploča?

Matična ploča je najvažniji dio računara. Na matičnu ploču su povezani svi uređaji koje posjedujemo (procesor, RAM, modem, DVD itd.). Od tipa matične ploče zavisi koliko brz procesor možemo koristiti u sistemu. Korištenjem kvalitetnijih matičnih ploča, poznatih proizvođača, osiguravamo stabilniji rad sistema.

Šta je RAM memorija?

Memorija u kojoj se nalaze podaci koje trenutno obrađujemo. Njen sadržaj se briše kada isključimo ili restartujemo računar. Što više RAM memorije imamo u računaru to će nam se programi brže izvršavati. Trenutno aktuelne vrste memorija su: SDRAM i DDR. Kapacitet memorije se izražava u megabajtima (MB).

Šta je procesor?

Procesor velikom brzinom obrađuje podatke i kontroliše rad kompletnog računara. Danas postoje dva dominantna proizvođača procesora: Intel i AMD. Brzina procesora se izražava u megahercima (MHz).

Šta je kuler?

Današnji procesori se pri radu mnogo zagrijavaju. Kuler je uređaj koji se postavlja na procesor i pomoću ventilatora odvlači toplotu sa njega, sprečavajući pregrijavanje procesora. Brzina okretanja ventilatora kulera se izražava u broju obrtaja u minuti (rpm).

Šta je BIOS?

BIOS je program koji predstavlja vezu između hardvera računara i operativnog sistema (Windows). Nalazi se snimljen na jednom od čipova matične ploče.

Šta je slot?

Pošto osnovne konfiguracije nisu dovoljne korisnicima, pomoću slotova mogu da proširuju mogućnosti svog računara. U slotove se postavljaju kartice kao što su modem, TV kartica, mrežna kartica, zvučna itd. Zahvaljujući slotovima svako može sastaviti računar kakav mu je potreban. Neki od tipova slotova su: ISA, PCI, AMR, AGP.

Šta je grafička kartica?

Uređaj koji omogućava prikaz slike na monitoru. Brzina prikaza slike na monitoru zavisi od same grafičke kartice, te će nam za najzahtjevnije zadatke biti potrebna grafička kartica koje je 3D akcelerator. Danas su sve grafičke kartice i 3D akceleratori, ali raznovrsnog kvaliteta. Aktuelna su dva proizvođača koje se takmiče na tržištu: NVidia i ATi.

Šta je zvučna kartica?

Da bi smo čuli zvuk koji programi ili igre proizvode, neophodna nam je zvučna kartica. Ima ih vrlo jednostavnih (dovoljnih za slušanje muzike) i kompleksnih (koje koriste muzičari pri komponovanju).

Šta je modem?

Uređaj za povezivanje dva računara putem telefonske linije. Najčešće se koristi za povezivanje sa serverom Internet provajdera – odnosno pristup Internetu. Brzina modemske konekcije se izražava u kilobitima u sekundi  (Kb)

Šta je TV kartica?

Ovaj uređaj nam omogućava da pratimo televizijski program na računaru. Pored gledanja televizije ovu karticu možemo koristiti i za snimanje serija ili filmova na hard disk (umjesto videa i televizora koristimo računar sa TV karticom). Neki od modela u sebi sadrže i radio prijemnik.

Šta je mrežna kartica?

Kada želimo da povežemo više računara, svaki od njih mora imati mrežnu karticu. Na taj načim možemo štampati na štampaču koji nije povezan direktno na naš računar već na neki drugi ili proslijediti drugom računaru npr. wordov dokument.

Šta su I/O priključci?

Ovi priključci se koriste za povezivanje uređaja koji se nalaze unutar kućišta. Neki od ovih priključaka su serijski, paralelni, USB, PS/2.

Šta je hard disk?

Služi za skladištenje podataka i programa. Čuva podatke i kada se računar isključi. Nosi oznaku C. Od kapaciteta hard diska zavisi koliko programa, igara, dokumenata ili mp3 muzike možemo koristiti na računaru. Kapacitet hard diska se izražava u gigabajtima (GB).

Šta je disketna jedinica?

Ovaj uređaj se sve rjeđe koristi. Diskete, koje se koriste u ovom uređaju za snimanje podataka, za današnje standarde su veoma malog kapaciteta – 1,44MB. Na njih možemo  snimiti samo nekoliko slika ili tekstova (čak ni cijelu mp3 pjesmu) i lako ih prenijeti na neki drugi računar koji ima disketnu jedinicu.

Šta su optički uređaji?

CD-ROM uređaj je uređaj za čitanje CD-a. Pomoću ovog  uređaja možemo instalirati programe, igrice ili slušati muziku.

CDRW uređaj za razliku od CD-ROM uređaja može spremiti podatke na CD.

DVD uređaj pored čitanja CD-a omogućava nam i korištenje DVD-a na računaru.

Šta je štampač?

Izlazni uređaj koji služi za štampanje  teksta, crteža i slika na papir. Štampače dijelimo na matrične, inkdžet i laserske.

Šta je skener?

To je uređaj za digitalizaciju. Pomoću njega možemo fotografiju prevesti u digitalni oblik i kao datoteku poslati putem e-maila ili u kombinaciji sa štampačem fotokopirati dokument.

Šta je web kamera?

Pomoću ove kamere i odgovarajućeg programa možemo putem interneta učestvovati u video konferencijama.

Čemu služi monitor?

Slike, animacije i bilo koji drugi prikaz na monitoru isporučuje grafička kartica. Postoji više veličina monitora koja se izražava u inčima (15, 17, 19, 21). Postoje CRT i LCD monitori.

Čemu služi miš?

Miš je uređaj pomoću koga pokrećemo strelicu u windowsu i s lakoćom pokrećemo programe.

Čemu služi tastatura?

Tastatura je uređaj pomoću kojeg kucamo tekst, igramo igrice i unosimo informacije u računar. Postoje četiri vrste tastera: alfabetski, numerički, znakovni i kontrolni.