Traženje podatka na popisu

Microsoft Excel omogućava nekoliko načina za analizu podataka na popisu. Možete filtrirati popis da biste vidjeli retke prema određenim kriterijima pomoću naredbe GotovFiltar ili Napredni filtar.

Prikazivanje podskupa redaka u popisu korištenjem filtara

Filtre možete odjednom primijeniti na samo jedan popis na radnom listu.

1.      Pritisnite ćeliju u popisu koju želite filtrirati.

2.      Na izborniku Podaci, pokažite na Filtar, a zatim pritisnite GotovFiltar.

3.      Da biste prikazali samo retke koji sadrže određenu vrijednost, pritisnite strelicu u stupcu koji sadrži podatke koje želite prikazati.

4.      Pritisnite vrijednost.

5.      Da biste primijenili dodatni uvjet temeljen na vrijednosti u drugom stupcu, ponovite korake 3 i 4 u drugom stupcu.

Da biste filtrirali popis po dvije vrijednosti u istom stupcu ili ako želite primijeniti i druge operatore usporedbe osim Jednako, pritisnite strelicu u stupcu, a zatim pritisnite Korisnički.

Filtriranje popisa korištenjem naprednih kriterija

Vaš radni list trebao bi imati barem tri prazna retka iznad popisa koji će poslužiti za raspon kriterija. Popis mora imati natpise nad podacima.

1.      Označite natpise stupaca s popisa koji sadrži vrijednosti koje želite filtrirati, i pritisnite Kopiraj.

2.      Označite prvi prazan redak raspona kriterija, i zatim pritisnite Zalijepi.

3.      U recima ispod natpisa kriterija, upišite kriterije koje želite ispuniti. Provjerite postoji li barem jedan prazan redak između vrijednosti kriterija i popisa.

4.      Pritisnite ćeliju u popisu.

5.      Na izborniku Podaci, pokažite na Filtar, a zatim pritisnite Napredni filtar.

6.      Da biste filtrirali popis skrivajući retke koji ne ispunjavaju kriterij, pritisnite Filtriraj popis, na istom mjestu.

Da biste filtrirali popis kopirajući retke koji ispunjavaju vaš kriterij na drugo mjesto na radnom listu, pritisnite Kopiraj na drugo mjesto, pritisnite okvir Kopiraj u, a zatim pritisnite gornji lijevi kut odredišnog područja.

7.      U okviru Raspon kriterija, unesite reference na raspon kriterija, uključujući i natpise kriterija.

Da biste privremeno premjestili dijaloški okvir Napredni filtar dok označavate raspon kriterija, pritisnite Sažmi dijaloški okvir.